Procesná automatizácia a.s. Košice

Hľadať

KONTAKTY

Kontaktné informácie


PA CENTRUM – predajňa od 25.6.2019 ZRUŠENÁ!!!

Spoločnosť

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
Strojárenská 1, 040 01 Košice

+421 55 7202 602

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu : Odd. Sa, vložka č.292/V
IČO: 31652573
IČ DPH: SK2020487370

Peňažný ústav: ČSOB a.s., pobočka Košice
Č. účtu: 13315183/7500
IBAN: SK73 7500 0000 0000 1331 5183
SWIFT: CEKOSKBX

Kde nás nájdete

Kontaktný formulár